Menu
Kuznia Kadr 2
Kuźnia Kadr 3

Konferencja informacyjno-promocyjna Kuźnia Kadr 4 - 27.05.2011

Dnia 27 maja 2011 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyła się konferencja promocyjno-informacyjną projektu Kuźnia Kadr IV. Na konferencję przybyło ponad 100 osób, byli wśród nich przedstawiciele firm, urzędów i instytucji publicznych, pracownicy naukowi oraz studenci. Uroczystość poprowadził dr hab. Marek Łyszczak prof. UE Prorektor ds. promocji i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Po uroczystym przemówieniu Prorektora o głos został poproszony Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu JM prof. dr hab. Bogusław Fiedor, który w krótkiej wypowiedzi przybliżył działalność Sekcji Obsługi Projektów Rozwojowych oraz naświetlił założenia projektu Kuźnia Kadr IV oraz rolę partnera projektu - holdingu KGHM Polska Miedź S.A.

Po wypowiedzi JM Rektora o głos poproszony został Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dr inż. Herbert Wirth, który w swojej wypowiedzi podkreślił wagę współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, oraz rolę poziomu wykształcenia kadry w kierowaniu nowoczesną firmą.

konferencja_27_05_2011_13Po wypowiedzi prezesa KGHM Prorektor Łyszczak poprosił o uroczyste otwarcie projektu poprzez rozbicie wstęgi na kuźni kowalskiej. Zaopatrzeni w hełmy ochronne i młotki, uroczystego rozbicia wstęgi dokonali Prezes KGHM Polska Miedź S.A. dr inż. H. Wirth i Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. B. Fiedor w asyście Prorektora dr hab. M. Łyszczaka prof. UE i dr inż. Doroty Kwiatkowskiej - menedżera projektu.

Po serii oklasków i zdjęć okolicznościowych głos zabrała dr inż. Urszula Załuska przedstawiając w telegraficznym skrócie zakończony już projekt Kuźnia Kadr 1. O głównych założeniach i działaniach realizowanych w projekcie Kuźnia Kadr 2 zgromadzonych poinformowała dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha.

Jednym z głównych działań tego projektu jest kształcenie ustawiczne o którym z dużym wigorem i zaangażowaniem opowiedziała mgr Agnieszka Pietrus-Rajman, uatrakcyjniająć swoją wypowiedź prezentacja strojów stereotypowych urzędników państwowych różnych kultur. konferencja_27_05_2011_16

Po zapierającej dech w piersiach prezentacji dr inż Urszula Załuska przybliżyła zebranym projekt Kuźnia kadr 3, jego główne działania i zaawansowanie realizacji, przedstawiono również film z Gali Pracodawców. Po wstepnych informacjach dotyczących poprzednich projektów głos zabrała dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha przedstawiająć szczegołowe informacje dotyczące projektu Kuźnia Kadr IV, to jest: programy wyrównawcze dla studentów z zakresu matematyki i fizyki, współpracę z pracodawcami w ramach których realizowane są płatne staże dla studentów, wykłady otwarte i seminaria prowadzone przez praktyków biznesu, modyfikacja i tworzenie programów nauczania oraz wsparcie Biura Karier i Promocji Zawodowej, lepsze przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy – szkolenia, targi pracy; nowe formy wsparcia w postaci uruchomienia nowych specjalności na kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów: Menedżer Projektu, Analityk Biznesu. Na koniec swojej wypowiedzi dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha podziękowała całemu zespołowi Sekcji Obsługi Projektów Rozwojowych. konferencja_27_05_2011_23

W dalszej części konferencji przybliżono słuchaczom nowe specjalności studiów.

Dr Agnieszka Stanimir przybliżyła specjalność Analityk Biznesu, a o sylwetce absolwenta i jego możliwościach pracy opowiedziała dr Beata Pachnowska Wiceprezes Zarządu, IMAS International Sp. z o.o., Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej. Specjalizację Menedżer Biznesu i historię jej powstania słuchaczom przybliżył dr hab. Józef Dziechciarz, prof. UE natomiast o sylwetce absolwenta z wielkim zaangażowaniem opowiedział Michał Tłaczała Dyrektor Działu Zarządzania Projektami IBM Global Services Delivery Centre Sp. z.o.o..


Dziękująć wszystkim za przybycie konferencję zakończył dr hab. Marek Łyszczak prof. UE prorektor ds. promocji i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Po konferencji uczestnicy udali sie na lunch gdzie kontynuowano rozmowy i wyjaśniano szczegołowe kwestie dotyczące projektu Kuźnia Kadr IV.

Wspieramy